Adfærdsrådgivning

Et adfærdsforløb hos mig består af først en opstartende konsultation af et par timers varighed, i jeres hjem. Her indsamler jeg en masse informationer omkring jeres hund, observerer jeres hunds adfærd sammen med jer og instruerer jer i relevante tiltag og øvelser.

Derefter udarbejder jeg en detaljeret skriftlig behandlingsplan og når I har haft nogle uger til at træne i, aftaler vi enten et opfølgende møde a en times varighed eller to møder (a 30 min.) på Zoom.

Pris for samlet forløb kr.2850 (inkl. moms) i Københavnsområdet/Nordsjælland. Beløbet skal overføres ifm. det første besøg (mobilepay).

At adoptere en gade- eller internathund giver både lykke og tårer. Det kan byde på rigtig mange udfordringer, at få en hund, der kan være stresset, usikker, har været igennem en masse skift og måske er bange for alt nyt, den møder. Der er mange ukendte faktorer med en gade/internathund, og man starter tit lidt på minus.

Noras første møde med opvaskemaskinen

Det betyder, at man tit først skal bygge en helt grundlæggende tillids- og samarbejdsrelation op, inden man kan begynde at træne basale familiehundekompetencer (som at gå artigt i snor, komme når man kaldet etc.) og oftest skal man først skal arbejde med mere følelsesmæssigt motiveret adfærd, inden hunden er tryg nok til “almindelig” træning.

Oplever du, at din hund udviser problematisk adfærd som:

  • Frygtsomhed og forsøger at flygte når den møder fx mennesker, andre hunde/dyr, ting i miljøet, lyde?
  • Reaktivitet (gør, farer ud, bider) i mødet med andre hunde, gæster i hjemmet etc.
  • Alene hjemme problemer – jeg har pt. ikke mulighed for at tage nye klienter ind med separationsangst /marts 2022
  • At være vogtende omkring mad, liggepladser, sine mennesker eller andre ressourcer
  • Uhensigtsmæssig jagt/hyrdeadfærd, fx jagter børn, biler, cykler, andre dyr
  • Stress – har svært ved at finde ro, kører helt op i forskellige situationer, har svært ved at falde ned igen
  • At søge opmærksomheds på en problematisk måde, fx via vedvarende gøen, napperi etc.
  • Anden problematisk adfærd, fx destruktiv adfærd – splitter ting ad, stjæler mad, stikker af, er uhæmmet i sin adfærd (fx “hvalpenapperi” der kammer over), er urenlig etc.

Et adfærdsforløb er altid individuelt tilrettelagt efter hvad jeres hund og familie har brug for og mulighed for at træne. Et forløb vil ofte indeholde nogle management strategier, så I så vidt muligt helt undgår, at hunden havner i de kontekster, hvor den problematiske adfærd opstår. I får redskaber til, at håndtere problemadfærden lige her og nu, fx hvad I kan gøre, hvis der kommer en løs hund løbende hen til jeres bange eller udfarende hund.

Så er der de tiltag, der handler om at ændre følelsen eller den association, jeres hund har fået med det, der trigger adfærden (fx hunden ser et barn, bliver bange, farer frem og gør) så den gradvist bliver tryg og får nye handlemuligheder. Det er en trinvis proces hvor man arbejder i hundens tempo og helst skulle blive rigtig god til at aflæse sin hund, og få et solidt samarbejde etableret.

For hundenørderne: jeg bruger i høj grad kontrabetingning og desensibilisering, metoder fra BAT (Behavior Adjustment Training 2:0) såsom Mark & Move, leash handling skills, Malena Demartini-Price’s procedure for separationsangst og så en række andre fear free, tryghedsskabende tiltag baseret på frivillighed og empowerment.

På den her måde oplever hunden, at en anden adfærd, der har samme effekt eller giver adgang til det, den ønsker, i de svære situationer. Det kan være, at hunden frem for, at fare ud efter en anden hund, i stedet drejer af og dermed kommer væk fra den anden hund. Eller for den top opkørte hund, at den lærer, at det, at det, at forholde sig roligt, giver adgang til fx at hilse på gæster.

Sideløbende med dette kan der være andre langsigtede tiltag, som kan være fx ændringer i hundens hverdag ift. fx at reducere stress, få en bedre balance imellem ro og aktivitet, mere hensigtsmæssig aktivering, nye håndteringsstrategier, styrke menneske-hund relationen oma. Jeg inkluderer altid tiltag til at styrke jeres hunds empowerment – altså selvtillid, “robusthed”, evne til at tackle udfordringer, træffe selvstændige valg, initiativ, gå på mod, kreativitet og problemløsningsevner mv.

Forløbet er tilrettelagt med fagligt velfunderede, videnskabsbaserede og positive træningsmetoder. I får en trin for trin plan, så det er overskueligt for jer at gå til, og processen bliver en positiv oplevelse for alle. I er i gode hænder ♥